Welkom

Welkom op de website van T&P Projecten b.v.
T&P Projecten is een multidisciplinair Project Management bureau met jarenlange ervaring op het gebied van engineering en projectmanagement. T&P Projecten is vooral actief in de werkgebieden farma-, staal-, process- en verpakkingsindustrie.

T&P Projecten is ideaal als partner voor het begeleiden van uw technische projecten. Maar ook delen van projecten zoals, engineering, kwalificering, efficiency, project assistentie, project begeleiding en optimaliseringen.

Het mooie klassieke kantoor van T&P Projecten is gevestigd in Haarlem, op de Zijlweg 142.

Actueel

13 december 2016

Jubileum T&P Projecten b.v.

Sinds 12 oktober 2011 is T&P Projecten b.v. een feit. Het bedrijf van Hans en Alan bestaat dit jaar dus al 5 jaar.
Na een jubileum klant-event eerder dit jaar, werden natuurlijk ook de medewerkers bedankt voor hun medewerking aan de groei van T&P Projecten.
Zaterdag 19 november kon bijna de hele groep medewerkers en hun partners zich melden in het Jaz in the City Hotel naast het Ziggo Dome, in Amsterdam. Na van een heerlijk diner, met afsluitend een zee aan toetjes / gebakjes te hebben genoten, vervolgde de avond zich in het Ziggo Dome zelf.
Daar genoot iedereen van het swingende concert “Let’s Dance”. Met geweldige plekken, goed gezelschap en disco muziek was het een avond om te herinneren.

Op naar het volgende jubileum jaar!

lees meer

21 april 2016

Sonneborn nieuwbouw vordert

De nieuwbouw van de fabriek bij Sonneborn vordert snel. T&P Projecten voert hier het Project Management over het ontwerp en de realisatie van de nieuwe plant.
Hiernaast enkele foto’s van de voortgang.
In augustus 2016 zal de fabriek worden opgeleverd.

lees meer

21 april 2016

VOF aangegaan voor nieuwbouw

Voor de nieuwbouw van een fabriek bij een van onze klanten zijn wij gaan brainstormen hoe wij tot een optimale samenwerking zouden kunnen komen.
Samen met de klant hebben wij gekozen om het project in bouwteam verband te ontwikkelen.
T&P Projecten is daarop de juiste partners gaan zoeken om dit te verwezenlijken en heeft als gevolg daarvan een v.o.f. opgericht samen met Visser & Smit Hanab, Digit Elektrotechniek en Aannemingsmaatschappij De Branding.
Het ontwerp is voltooid en de bouw in volle gang. Alle partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking en zijn er van overtuigd dat dit een goede keuze is geweest.

Voor uw project zou dit ook een goede keuze kunnen zijn. Geïnteresseerd ? Neem dan contact met ons op!

lees meer

21 april 2016

VCA** certificaat behaald

Nu T&P Projecten steeds meer door onze klanten wordt gevraagd om ook de uitvoering en implementatie van de projecten te begeleiden hebben wij ons veiligheidssysteem geformaliseerd.
Wij hebben C+ certificering gevraagd om ons systeem te beoordelen en zijn met een zeer goed resultaat door deze beoordeling heen gekomen.

Vanaf heden hebben wij dan ook ons VCA ** certificaat behaald.
Hiermee hebben wij wederom aangetoond dat T&P Projecten uw juiste partner is om uw projecten op een veilige manier te realiseren.

lees meer

Referenties

Kwalificatie procesinstallatie naar EXCiPACT standaard

Bedrijven die niet actieve halffabricaten maken voor de farmaceutische industrie zijn zogenaamde Excipients.
Vanuit de farmaceutische industrie is de organisatie IPEC opgericht, deze organisatie stelt richtlijnen waar Excipients aan moeten voldoen voor de leveringen aan de farmaceutische industrie. Als een bedrijf voldoet aan deze richtlijnen kunnen ze gecertificeerd worden voor een EXCiPACT certificaat.

T&P Projecten heeft de kwalificatie uitgevoerd bij een chemisch bedrijf, dat halffabricaten maakt voor de farmaceutische industrie. In samenwerking met het bedrijf zijn er assessments gedaan voor de impact van de equipment in het gehele proces. Aan de hand van de assessments zijn er kwalificatie documenten opgesteld door T&P Projecten op basis van de eisen gesteld in EXCiPACT.
De kwalificaties zijn samen met het bedrijf uitgevoerd waarna het proces gecertificeerd kan worden.

De basis documenten, het Impact Assessment en het Validatie Master Plan, vormen ook de basis voor het beheer van de gekwalificeerde status van de installatie. Elke toekomstige wijziging in het proces kan met deze basis documenten getoetst worden of en zo ja in welke vorm er een her-kwalificatie nodig is.

Het project is eind 2013 gestart met de inventarisatie van de behoeften van het bedrijf en de bewustwording van het kwalificatie proces. In 2015 en 2016 zijn de verschillende voorbereidingen en kwalificaties uitgevoerd en begin 2017 is het project , binnen budget, met een Validatie Summary Report afgerond.

lees meer

Serialisatie Projecten

T&P Projecten is voor een Farmaceutische klant al meer dan twee jaar bezig met het introduceren van Serialisatie Projecten.
Voor de Chinese en Koreaanse markten zijn de eerste succesvolle installaties geïnstalleerd.

In 2017 moet de gehele farmaceutische industrie in Europa voldoen aan de ‘vervalste medicijnen’ richtlijn 2011/62/EU. Dit is "een gemeenschappelijke code voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, gericht op de preventie van het inbrengen van vervalste geneesmiddelen in de legale supply chain in relatie tot hun identiteit, geschiedenis of oorsprong". Om aan deze regelgeving te kunnen voldoen en om het opsporen van vervalste producten in de Europese Unie te vergemakkelijken, "moeten bedrijven die actief zijn in de farmaceutische industrie binnen alle Europese staten een systeem voor serialisatie inclusief dispensatiecontrole invoeren"

Wat is Serialisatie?
Serialisatie is het toekennen van een uniek serienummer per uitgifte eenheid. Dit moet het mogelijk maken om bij uitgifte naar de patiënt het product te kunnen controleren op authenticiteit. Dit unieke nummer, vervat in een 2D barcode, moet uiteindelijk door de gehele keten (van producent tot patiënt) kunnen worden getraceerd via een centraal gereguleerde database.

Serialisatie kent een aantal grote uitdagingen, die gericht zijn op:
• De aanpassing van verpakkingslijnen en automatiseringssystemen;
• De aanpassing van de verpakkingen (barcodes, vervalsingspreventie maatregelen);
• De aanpassing van overheidswege verplichte interne documentatie (bijv. procedures, verpakkingsspecificaties etc.);
• De hervalidatie van nieuwe en/of gewijzigde processen, equipment en IT-systemen

T&P Projecten kan u in alle fase van het project begeleiden. Van advies tot daadwerkelijke implementatie in bestaande of nieuw te kopen apparatuur inclusief kwalificatie.lees meer